Ing. Stanislav Endel, Ph.D.

Jsem odhadce nemovitostí sídlící v Ostravě. Provádím tržní oceňování nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Zabývám se odhady tržních cen pozemků, bytů, rodinných domů, administrativních i komerčních objektů i dalších speciálních druhů staveb.

Stále váháte, zda svěřit ocenění Vaší nemovitosti mně? Zkusím Vás ještě přesvědčit:
 • Jsem zcela nezávislý a diskrétní. Nikdo se ode mě nedozví, že si odhad necháváte zpracovávat, rozhodně Vás nebudu tlačit do spolupráce s jakoukoli realitní kanceláří.
 • Nabízím výhodné ceny za vypracování odhadů, můj zveřejněný ceník je mnohem konkrétnější než u většiny konkurentů, neschovávám se za "cena od", klient vždy ví, kolik za mé služby maximálně zaplatí.
 • U odhadů nemovitostí lokalizovaných v Moravskoslezském kraji (kromě okresu Bruntál) platíte pouze za odhad. Žádné další položky (např. tisk) neúčtuji.
 • U běžných nemovitostí nepožaduji zálohu předem. Platba probíhá až ve chvíli, kdy hotový odhad leží před Vámi a kdy Vám vysvětlím postup a argumenty pro výslednou tržní cenu.
 • Při zadání více odhadů od jednoho klienta poskytuji slevu.
 • Ve většině případů jsem schopen nabídnout konání místního šetření do tří pracovních dnů od prvotního kontaktu klienta.
 • Každou nemovitost navštívím a podrobím důkladné analýze. Nezpracovávám odhady na základě klientem zaslaných fotografií. Bez osobní návštěvy nelze udělat kvalitní odhad.
 • Ihned po dokončení odhadu klientovi volám a sdělím mu cenu jeho nemovitosti ještě před fyzickým předáním hotového dokumentu.
 • Ke každému odhadu přistupuji individuálně, rozhodně to pro mě není rutinní záležitost ve formě vyplnění nějakého vzoru.
 • Mé odhady jsou velmi podrobné, u běžných nemovitostí cca 35 stran textu, fotografií a dalších příloh. Kromě odhadu ceny tak získáte dokument s veškerými podrobnostmi o své nemovitosti.
 • Vždy jezdím já za klienty, nikoli klienti za mnou.
 • Je možné telefonovat kdykoli. Pokud hovor nepřijmu, ozvu se zpět nejpozději následující pracovní den během dopoledne.
 • Mám sjednáno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz.

Neváhejte mne kontaktovat!

Jsem absolventem Stavební fakulty VŠB-TUO oboru Městské stavitelství a inženýrství, po ukončení studia jsem absolvoval čtyřsemestrální postgraduální specializační kurz Oceňování nemovitostí pořádaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Jsem držitelem živnostenského oprávnění pro oceňování majetku - věci nemovité. Kromě praxe odhadce působím jako vysokoškolský pedagog na Katedře městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

NEJSEM SOUDNÍM ZNALCEM! Nejsem tudíž oprávněný zpracovávat znalecké posudky pro účely soudních řízení a dalších specifických případů, ve kterých je nutný posudek soudního znalce.