Ceník služeb

Ceny uvádím zcela konkrétně, neschovávám se za slovo "od". Ceny odhadů uměle nenavyšuji o žádné "doprovodné" položky, v ceně je zahrnuto vše, co s odhadem souvisí (cestovné, tisk...). Klient tak vždy dopředu ví, kolik za mé služby zaplatí. Garantuji, že se cena odhadu nepřehoupne přes uvedené maximum. Nejsem plátce DPH, uvedené ceny jsou konečné.

Zjednodušený odhad doporučuji provádět pouze pro účely dědického řízení pro předložení notáři. V ostatních případech doporučuji provedení plnohodnotného odhadu, avšak na žádost klienta je možné zpracovat zjednodušené ocenění kdykoli.

Ocenění volného nezastavěného pozemku

Pozemek bez dalších staveb a příslušenství

Plnohodnotný odhad 2 200 - 2 500 Kč

Zjednodušený odhad 2 000 Kč

Ocenění pozemku s příslušenstvím

Pozemek s kůlnou, cestou, oplocením apod.

Plnohodnotný odhad 2 500 - 2 800 Kč

Zjednodušený odhad 2 200 Kč

Ocenění bytové jednotky

Standardní bytová jednotka s jakoukoli dispozicí

Plnohodnotný odhad 2 300 - 2 500 Kč

Zjednodušený odhad 2 000 Kč

Ocenění rodinného domu

Rodinný dům s pozemkem a standardním příslušenstvím (garáž, kůlna apod.)

Plnohodnotný odhad 4 000 - 4 500 Kč

Zjednodušený odhad 3 000 Kč

Ocenění garáže

Řadová či samostatná garáž

Plnohodnotný odhad 1 800 - 2 000 Kč

Zjednodušený odhad 1 500 Kč

Ocenění dalších typů nemovitostí

Individuálně dle domluvy


Cena plnohodnotných odhadů vždy závisí na složitosti (např. na velikosti nemovitosti, počtu objektů v jednotném funkčním celku, vybavení nemovitosti a také množství a kvalitě podkladů) Předběžná cena za odhad konkrétní nemovitosti je klientovi sdělena při prvotním kontaktu (telefonicky, mailem...), definitivní cena je stanovena při místním šetření. Klient vždy platí pouze za odhad. Při zadání více odhadů od jednoho klienta poskytuji slevu.