Ceník

Ceny odhadů uměle nenavyšuji o žádné "doprovodné" položky, v ceně je zahrnuto vše, co s odhadem souvisí (cestovné, tisk...). Klient tak vždy dopředu ví, kolik za mé služby zaplatí. Garantuji, že se cena odhadu nepřehoupne přes uvedené maximum.

Cena vždy závisí na složitosti odhadu (např. na velikosti nemovitosti, počtu objektů v jednotném funkčním celku, vybavení nemovitosti a také množství a kvalitě podkladů) Předběžná cena za odhad konkrétní nemovitosti je klientovi sdělena při prvotním kontaktu (telefonicky, mailem...), definitivní cena je stanovena při místním šetření. Klient vždy platí pouze za odhad. U nemovitostí situovaných v Moravskoslezském kraji (kromě okresu Bruntál) klient neplatí ŽÁDNÉ CESTOVNÉ. Rovněž další úkony spojené s odhadem (místní šetření, tisk odhadu, zajištění výpisu z katastru apod.) JSOU ZAHRNUTY V CENĚ. Při zadání více odhadů od jednoho klienta poskytuji SLEVU. Nejsem plátcem DPH, zde uvedené ceny jsou tudíž KONEČNÉ!

* Standardním příslušenstvím se v případě bytové jednotky rozumí balkony, sklepní kóje, podíly na společných prostorech apod. U rodinných domů a rekreačních objektů je standardním příslušenstvím pergola, garáž na pozemku, zpevněné plochy, oplocení, přípojky inženýrských sítí apod. V případě garáží je standardním příslušenstvím příjezdová komunikace, přípojky k inženýrským sítím apod.