Ing. Stanislav Endel, Ph.D.

Jsem odhadce nemovitostí sídlící v Ostravě. Provádím tržní oceňování nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Zabývám se odhady tržních cen pozemků, bytů, rodinných domů, administrativních i komerčních objektů i dalších speciálních druhů staveb. Garantuji nejlepší služby.

 • Nabízím výhodné ceny za vypracování odhadů, můj zveřejněný ceník je mnohem konkrétnější než u většiny konkurentů, neschovávám se za "cena od", klient vždy ví, kolik za mé služby maximálně zaplatí.

 • U odhadů nemovitostí lokalizovaných v Moravskoslezském kraji (kromě okresu Bruntál) platíte pouze za odhad. Žádné další položky (např. tisk) neúčtuji.

 • U běžných nemovitostí nepožaduji zálohu předem. Platba probíhá až ve chvíli, kdy hotový odhad leží před Vámi a kdy Vám vysvětlím postup a argumenty pro výslednou tržní cenu.

 • Jsem zcela nezávislý a diskrétní. Získané informace rozhodně nepředám žádné realitní kanceláři.

 • Při zadání více odhadů od jednoho klienta poskytuji slevu.

 • Ve většině případů jsem schopen nabídnout konání místního šetření do tří pracovních dnů od prvotního kontaktu klienta.

 • Každou nemovitost navštívím a podrobím důkladné analýze. Nezpracovávám odhady na základě klientem zaslaných fotografií. Bez osobní návštěvy nelze udělat kvalitní odhad.

 • Ihned po dokončení odhadu klientovi volám a sdělím mu cenu jeho nemovitosti ještě před fyzickým předáním hotového dokumentu. Klient tak zná cenu své nemovitosti nejčastěji do 72 h od provedení místního šetření.

 • Ke každému odhadu přistupuji individuálně, rozhodně to pro mě není rutinní záležitost ve formě vyplnění nějakého vzoru.

 • Mé odhady jsou velmi podrobné, u běžných nemovitostí cca 35 stran textu, fotografií a dalších příloh. Kromě odhadu ceny tak získáte dokument s veškerými podrobnostmi o své nemovitosti.

 • Vždy jezdím já za klienty, nikoli klienti za mnou.

 • Je možné telefonovat kdykoli. Pokud hovor nepřijmu, ozvu se zpět nejpozději následující pracovní den během dopoledne.

 • Mám sjednáno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz.

Neváhejte mne kontaktovat!

Jsem absolventem Stavební fakulty VŠB-TUO oboru Městské stavitelství a inženýrství, po ukončení studia jsem absolvoval čtyřsemestrální postgraduální specializační kurz Oceňování nemovitostí pořádaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Jsem držitelem živnostenského oprávnění pro oceňování majetku – věci nemovité. Kromě praxe odhadce působím jako vysokoškolský pedagog na Katedře městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

NEJSEM SOUDNÍM ZNALCEM! Nejsem tudíž oprávněný zpracovávat znalecké posudky pro účely soudních řízení a dalších specifických případů, ve kterých je nutný posudek soudního znalce.