Proč blog odhadce?

13.01.2017 14:22

Vážení čtenáři a zájemci o problematiku oceňování nemovitostí,

na tomto místě bych rád průběžně publikoval krátké články a informace, které se týkají problematiky oceňování nemovitostí a které by mohly být pro veřejnost zajímavé. A v čem vidím přínos něčeho podobného?

Většina lidí majetkově nakládá s nemovitostí maximálně několikrát za život a je jasné, že jejich praktické zkušenosti s tím, co vše je potřeba udělat, jsou takřka nulové. Odhad je samozřejmě nedílnou součástí prakticky každé podobné akce, nicméně vzhledem k výše uvedenému nemá většina lidí žádné praktické zkušenosti s prací nás odhadců. Účelem tohoto blogu tak má být zejména vysvětlit laické veřejnosti práci odhadce, jeho povinnosti a postupy a jistou měrou pomoci se alespoň částečně orientovat v nabídce služeb znalců a odhadců.

Vždy je potřeba si uvědomit, že při majetkovém nakládání s nemovitostmi jde vždy o částky v řádech statisíců či milionů. Kvalitně zpracovaný by tak měl být pro každého, kdo do transakce vstupuje, klíčový. Základní orientaci v nabídce a výběru odhadců přesně pro požadovaný účel tak považuji minimálně za přínosnou.

Články zde budou zveřejňovány průběžně a budu se snažit reagovat na aktuální témata a potíže běžných zákazníků, se kterými se ve své profesní praxi setkávám. Budete-li mít nějaký návrh či nápad na téma, které by se zde mělo objevit, neváhejte mne kontaktovat.

 

-SE-