Proč blog odhadce?

13.01.2017 10:21

Vážení čtenáři a zájemci o problematiku oceňování nemovitostí,

na tomto místě bych rád průběžně publikoval krátké články a informace, které se týkají problematiky oceňování nemovitostí a které by mohly zajímat prakticky každého. A v čem vidím přínos něčeho podobného?

Většina lidí majetkově nakládá s nemovitostí maximálně několikrát za život a je jasné, že jejich praktické zkušenosti s tím, co vše je potřeba udělat, jsou prakticky nulové. Odhad je samozřejmě nedílnou součástí každé podobné akce, nicméně vzhledem k výše uvedenému nemá většina lidí žádné praktické zkušenosti s prací odhadce, nedokáže posoudit, který odhadce nabízí kvalitní služby a při jeho výběru pak "střílí naslepo". Účelem tohoto blogu tak má být zejména vysvětlit laické veřejnosti práci odhadce, jeho povinnosti a postupy a jistou měrou jí pomoci se alespoň částečně orientovat v nabídce služeb znalců a odhadců.

Vždy je potřeba si uvědomit, že při majetkovém nakládání s nemovitostmi jde vždy o částky v řádech statisíců či milionů a výběr nekvalitního odhadce, který nevezme v potaz všechny skutečnosti, které mají na cenu nemovitosti vliv a hodnotu "střelí od boku" může pro klienta fatální následky v důsledku zbytečné ztráty nemalých finančních prostředků. Základní orientace v nabídce a výběr odhadce přesně pro požadovaný účel je pro každého rozumně smýšlejícího člověka zcela nezbytná.

Články zde budou zveřejňovány průběžně a budu se snažit reagovat na aktuální témata a potíže běžných zákazníků, se kterými se ve své profesní praxi setkávám. Budete-li mít nějaký návrh či nápad na téma, které by se zde mělo objevit, neváhejte mne kontaktovat.

 

-SE-