Je odhadní cena zároveň cenou prodejní ?

15.10.2017 21:52

V dalším článku bych rád napsal něco málo o tom, jak je to se vztahem odhadní a prodejní ceny. Nejprve je potřeba říct, že cenu nemovitosti nikdy nelze určit na korunu přesně a odhadní cena je spíše takovým "odrazovým můstkem" pro realizaci prodeje. Skutečná prodejní cena se tak od té odhadní může lišit.

Úkolem odhadce je stanovit cenu, za kterou je nemovitost reálné prodat s téměř 100 % pravděpodobností, byť realizace obchodu samozřejmě může trvat delší dobu, klidně v řádu měsíců. Součástí služeb odhadce je pak často i poradenství ohledně nejlepší strategie prodeje.

Realizace prodeje nemovitosti, a tedy i prodejní cena, je vždycky závislá na dohodě mezi prodávajícím u kupujícím. Kupní cenu tak musí akceptovat obě strany. Pokud tedy odhadce vytvoří odhad tržní ceny konkrétní nemovitosti s výsledkem např. 5 000 000 Kč, současnému majiteli se tato částka bude zdát nízká a bude požadovat 10 000 000 Kč, je tento požadavek zcela legitimní. Najde-li někoho, kdo je ochotný mu tuto sumu za nemovitost zaplatit, transakce se uskuteční bez ohledu na odhadní cenu zcela standardním způsobem a je to tak zcela v pořádku. Na druhou stranu je otázkou, zda se kupuícímu takového člověka podaří najít - pravděpodobnost je prakticky nulová, ale není to zcela vyloučeno. V podstatě je to něco jako výhra v loterii.

V dnešní době, kdy existuje několik specializovaných internetových serverů zaměřených na prodej nemovitostí, je zjištění relace prodejních cen nemovitostí i pro laika naprostou hračkou. Odhadní cena samozřejmě tuto relaci respektuje a dále zpřesňuje. Oproti internetovým nabídkám však bývají odhadní ceny zpravidla o něco nižší. Důvodem je zejména to, že v nabízených cenách jsou často zahrnuty provize realitních kanceláří, které nebývají zcela zanedbatelné, a dále fakt, že současní vlastníci ve snaze utržit za svou nemovitost co nejvíce peněz skutečnou cenu mírně nadsazují a čekají, zda někdo jejich nabídku akceptuje. Pokud se tak nestane, nabídková cena pak většinou postupně klesá až do doby, kdy se kupující objeví, popř. současný vlastník od záměru prodeje ustoupí.

Stejně se však většinou chová i člověk, který chce nemovitost prodat a nechá si udělat odhad. V praxi to pak vypadá tak, že odhadce stanoví cenu třeba na oněch výše zmíněných 5 000 000 Kč a současný vlastník vytvoří nabídku, ve které nemovitost nabídne třeba za 5 500 000,-, čímž si jednak vytvoří prostor pro jednání s potenciálními kupujícími o možnostech slevy a jednak má možnost cenu postupně snižovat aniž by přicházel o peníze. V případě, že současný vlastník na prodej spěchá (např. kvůli dluhům a nátlaku věřitelů), odhadní cena se naopak snižuje tak, aby se transakce uskutečnila co nejdříve. Tato situace je zase výhrou pro kupujícího, ale v prakticky se s ní lze setkat jen velmi výjimečně.

 

-SE-