Archiv článků

Jak se oceňují nemovitosti?

11.02.2019 13:49
Spoustu lidí zajímá, jak vlastně odhadce dokáže dojít k ceně nemovitosti. Na první pohled to může být složité a „vědecké“, nicméně postupy jsou poměrně logické a zřejmé. Nemovitost by se vždy měla ocenit třemi základními oceňovacími metodami – nákladovou, porovnávací a výnosovou. Nákladová...

Proč stále rostou ceny nemovitostí?

15.05.2018 09:30
Určitě už jste v poslední době několikrát zaslechli, jak jdou ceny nemovitostí neustále nahoru. Toto je holý fakt, ale příčin takového vývoje je poměrně hodně. Jak už jsem tady uváděl, o ceně čehokoli rozhoduje především vztah nabídky a poptávky. A poptávka po nemovitostech souvisí zejména s...

Odhady a internet

05.04.2018 09:04
Mnoho lidí se při prodeji či jiném majetkovém nakládání s nemovitostmi spoléhá pouze na služby realitních kanceláří popř. informací zjištěných z internetu. Je ale takový přístup zcela racionální? Internet je výborná věc, která lidem velmi zjednodušuje život. Lze si přečíst novinky ve světovém dění,...

Mohou mít dva sousední pozemky diametrálně odlišnou cenu?

21.02.2018 10:11
Dnes se opět vrátím k problematice oceňování pozemků. K napsání dnešního příspěvku mne inspirovala situace, se kterou jsem se nedávno setkal. Klient požadoval ocenění svého rodinného domu s pozemkem a zároveň pozemku sousedního s tím, že by ho od souseda rád odkoupil. Pozemek rodinného domu byl...

Rekonstrukce x zhodnocení nemovitosti

09.11.2017 09:40
Ve svém dalším příspěvku bych se rád blíže podíval na vliv provedení rekonstrukcí na cenu nemovitosti. Dnešní otázkou tak je, zda v případě rekonstrukce, za kterou zaplatíte např. 500 000 Kč, se automaticky tržní cena nemovitosti o oněch 500 000 Kč zvýší. Jak jsem již uváděl dříve, oceňování je...

Je odhadní cena zároveň cenou prodejní ?

15.10.2017 21:52
V dalším článku bych rád napsal něco málo o tom, jak je to se vztahem odhadní a prodejní ceny. Nejprve je potřeba říct, že cenu nemovitosti nikdy nelze určit na korunu přesně a odhadní cena je spíše takovým "odrazovým můstkem" pro realizaci prodeje. Skutečná prodejní cena se tak od té odhadní může...

Odhad tržní ceny x odhad ceny pro hypotéku

31.08.2017 16:01
V dnešním příspěvku bych rád ozřejmil, proč se u nemovitostí obvykle liší cena stanovená nezávislým odhadcem a cena stanovená odhadcem zastupujícím banku. Nejprve je potřeba si říct, kdo vůbec takové ceny stanovuje – odhaduje. Zatímco klasický odhad tržní ceny může udělat jakýkoli odhadce s...

Co vše má vliv na cenu nemovitosti?

12.06.2017 13:26
Ocenit nemovitost je věc poměrně složitá vyžadující komplexní znalosti. Nicméně je jasné, že některé faktory ovlivňují cenu nemovitosti prakticky ve všech případech. Na co by se tedy odhadce měl zaměřit? Čistě obecně ekonomicky vzato o ceně čehokoli na volném trhu rozhoduje vztah nabídky a...

Cenová mapa vs. tržní cena pozemku

02.04.2017 20:20
Dnešní příspěvek bude zaměřen na rozdíly mezi skutečnými tržními cenami pozemků a cenami uvedenými v cenových mapách. Z laického pohledu by se mohlo zdát, že pokud chci koupit či prodat pozemek, stačí se podívat do cenové mapy, vynásobit uvedenou jednotkovou cenu čtverečními metry a kupní cena je...

Koupil jsem nemovitost a mám zaplatit daň, co teď?

30.01.2017 13:24
Dnes bych rád rozebral problematiku platby daně z nabytí nemovitých věcí. Je to věc, se kterou se jako odhadce potkávám poměrně často, ale bohužel ze své pozice mohu v takovém případě pomoci klientovi jen velmi zřídka. Jak tedy postupovat a vše vyřídit správně? Nejprve je potřeba si říci, kdo daň...
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>